Wybuch i wojny

Wybuch określa się jak daleko dużą reakcję utleniania lub rozkładu, która polega na wielkim spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w treści, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową a efektem akustycznym.

Wybuch ma miejsce w zupełnie określonych warunkach, i dobrze to, gdy stężenie surowca palnego dostaje się w zupełnie określonym przedziale, który określany jest granicą wybuchowości. Stężenie składnika palnego w konkretnym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstawania wybuchu potrzebne istnieje coraz jedna energia, której inicjatorem mogą być takie elementy jak iskry, które powstały podczas pracy organizacji i budowy elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do znacznie szerokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta zwana jest niewielką energią zapłonu i określana jako znacznie mała energia kondensatora w obrębie elektrycznym, którego rozwiązanie może sprawić zapłon mieszaniny i szerzenie się płomienia w konkretnych warunkach badania. Explosion safety devices to urządzenia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do pracy w przestrzeniach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który daje na analizę zagrożenia wybuchem, który powstaje z mieszkających w możliwościom regionie źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które pochodzą od pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak też iskry mechaniczne.

Paliwo musi być kontakt z utleniaczem, a rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz łączy się bo z treścią samorzutnie dzięki dyfuzji, oraz do wytworzenia chmury pyłowej potrzebne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, i w przypadku miałów jest postrzegane za koniczny czynnik do jego powstania. Wśród gazów utleniaczami pewno żyć zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, które są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede każdym wszelkie ciecze, gazy, ale też ciała stałe.