Wymagania bezpieczenstwa w procesach produkcyjnych

Tytułowe oświetlenie awaryjne LED jest dane do wyznaczania wyjść awaryjnych oraz możliwości ewakuacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej. Przecież w hotelach, pensjonatach, a także w kwaterach prywatnych obowiązkowo winno być zainstalowane oświetlenie awaryjne korytarzy i rozwiązań ewakuacyjnych. Jednak oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera zbyt wiele energii i wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z wielkiego akumulatora, częstokroć dodatkowo koniecznym przejawia się stworzenie osobnej instalacji oświetlenia awaryjnego. Na szczęście, na krajowym rynku pojawiły się wystarczająco mocne diody LED, które okazały się naprawdę znakomitą alternatywą dla żarówek.

Wspomniane wysoko elektroluminescencyjne diody LED pobierają kilkukrotnie mniej energii, posiadają szeroką technikę i małe napięcie zasilania. Oświetlenie awaryjne LED oprócz oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia pomieszczeń o właściwym zagrożeniu, antypanicznego oświetlenia stref otwartych i oświetlenia rezerwowe ma także oświetlenie ewakuacyjne miejsc pracy w okolicy szczególnego zagrożenia, czyli miejsc, gdzie panuje wielkie prawdopodobieństwo wypadku wśród pracowników czy innych osób w wypadku awarii oświetlenia. Przykładami takich przykrych sytuacji będą wykopy i książki z treściami toksycznymi lub wybuchowymi. Również w wypadku wykonywania obowiązków przy szybko rozwijających maszynach, trzeba stworzyć ewentualność włączenia światła awaryjnego w sytuacji awarii oświetlenia zwykłego.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego LED są urządzone w plany mikroprocesorowe i związane magistralą komunikacyjną z częścią centralną systemu. Dużą zaletą nowoczesnego systemu oświetlenia awaryjnego LED jest fakt, iż jest wtedy głównie system rozproszony, co oznacza, iż oprawy ewakuacyjne i inne urządzenia wpadające w skład systemu, posiadają własne źródła napięcia w perspektywy akumulatorów. Kompletny system oświetlenia awaryjnego LED robi się z racji centralnej, rozdzielaczy tudzież opraw oświetlenia awaryjnego, zaś komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami odbywa się po dwuprzewodowej magistrali.