Zarys cech tlumaczenia technicznego

Tłumaczenie techniczne stanowi rodzaj pracy intelektualnej wykonywanej przez tłumacza oraz weryfikatora na materiale pisemnym jakim jest treść techniczna tudzież dwa języki, w których ów tekst jest formułowany. W większości przypadków tłumaczenie techniczne przyjmuje formę pisemną, zaś celem procedury przekładu jest zazwyczaj osiągnięcie korzyści majątkowych w działalności gospodarczej firmy zlecającej omawiane tłumaczenie. Określenie tłumaczenie techniczne dotyczy typu tłumaczonego tekstu, którego tematyka jest poświęcona technice tudzież technologii. Z powodu specjalistycznej terminologii, do przekładu tego typu dokumentacji wymagana jest wiedza techniczna.

W przypadku tłumaczeń technicznych nie wystarczy sama znajomość języka obcego, ponieważ treść takich tekstów obfituje w branżową terminologię, która również musi zostać fachowo przełożona na język docelowy bez zmiany oryginalnego znaczenia danego sformułowania. Innymi słowy, tłumacz techniczny musi koniecznie znać tematykę tłumaczonych dokumentów, aby móc dokonać poprawnego tłumaczenia technicznego. Z tego powodu istotny jest wybór właściwego tłumacza, od którego kompetencji zależy jakość przyszłego tłumaczenia. Przekazane przez klientów materiały są analizowane, a następnie przydzielane odpowiedniemu tłumaczowi bądź grupie tłumaczy.

Wiedza techniczna tłumacza oraz jego doświadczenie i umiejętności lingwistyczne stanowią gwarancję wysokiej jakości nowej wersji językowej tekstu technicznego. Otóż profesjonalne tłumaczenie techniczne musi się charakteryzować koherentną zawartością merytoryczną oraz odpowiednią stylistyką branżową, stąd kładzie się ogromny nacisk na kwalifikacje językowe osoby dokonującej przekładu. Mianem weryfikatora określa się natomiast osobę, która dzieli materiał pomiędzy tłumaczy, a później sprawdza efekty ich pracy pod kątem holistycznym. Biura tłumaczeń na terenie Warszawy oferują również uzupełnienie usług w ramach tłumaczeń technicznych w postaci opracowania graficznego dokumentów, czyli składu przetłumaczonego tekstu i grafiki, o ile treść zawiera rysunki techniczne, wykresy, zdjęcia, tabele lub schematy opatrzone komentarzami.