Zarzadzanie firma po angielsku

http://p3blog.net/erppolkas/handel-internetowy-rozwiazania-e-commerce-a-nowe-kierunki-w-biznesie/

Symfonia Sage to połączony pakiet, który wspiera panowanie w młodych oraz małych firmach. System ten kompleksowo wspomaga zarządzanie codzienną działalnością przedsiębiorstwa, szczególnie w zakresie ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych. Pomaga tym jednym uzyskanie rzetelnych informacji, które są istotne przy podejmowaniu decyzji.

Oprogramowanie wspomaga działanie firmy w działach finansowo – księgowych, kadrowo – płacowych i sprzedażowych. Stanowi wówczas styl bardzo podatny, dający możliwość modyfikacji podstawowych ustawień (np. działów firmy, planu kont id.) oraz bycia własnych dokumentów, zdjęć i raportów. Kupi na to wewnętrzny język raportów. Dzięki programowi możliwe jest przeprowadzanie ewidencji wielowalutowej.
Projekt jest składnikiem bardzo zautomatyzowanym – wszystkie raporty i złożenia generowane są praktycznie przy pomocy jednego klawisza. Informacje też w czytelny sposób można przenieść do programu Finanse i Księgowość. Wpływa w zasadniczym stopniu na usprawnienie i przyspieszenie pracy, wprowadzone raz informacje stanowią w nim napisane i można je później wielokrotnie wykorzystać.
Program ten umożliwia również przyjście do jakichś wartościowych informacji – posiada rozbudowaną opcję filtrowania, sortowania bazy danych. Rozwinięta sprawozdawczość kupi na bliską ocenę sytuacji ekonomicznej firmy. Nie bez miejsca jest prostota działania. Przygotowany szczególnie dla użytkowników podręcznik w jednoznaczny sposób tłumaczy prawdy jego zadania, dodatkowo wbudowano w katalog dział pomocy, którym można posłużyć się w wolnym momencie. Program zapewnia pełne bezpieczeństwo pracy – kontroluje poprawność działań, chronologię i przypomina regularnie o potrzebie wykonania kopii. Nie obejmuje szans, aby do bazy danych dotarły osoby niepowołane i do tego nieuprawnione. Możliwe jest wówczas dzięki specjalnemu systemowi haseł.
Warto także wspomnieć, iż Symfonia Sage jest modułem nieustannie aktualizowanym i wzmacnianym w pamięć nowych przepisów (użytkownicy otrzymują automatyczne aktualizacje).