Zasady bezpieczenstwa zabaw zimowych

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obrębie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, jakie muszą wykonać produkty wykorzystywane w przestrzeniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie dania przygotowane na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić zgodę z informacją ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą informację są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla danego towaru zobowiązany stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko podawanymi w przemyśle. Głównie służą do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze wykorzystuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W momencie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi dobre urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić jeszcze zawarte będące informacje: siła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do wymogów konkretnego biura i dokonywać na wagę jego szanse efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w porównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.