Zastosowanie dozownikow celkowych

Dozownik celkowy stanowi urządzenie przeznaczone przede wszystkim do odbierania zarówno pyłów jak i materiałów sypkich z filtrów, odpylaczy a także silosów. Omawiane urządzenia mają zastosowanie przede wszystkim jako szczelne zamknięcie zbiorników pracujących przy ciśnieniu innym od atmosferycznego. Ponadto opróżnianie ich odbywa się bez dodatkowej dekompresji. Dozowniki celkowe mają szerokie zastosowanie w przemyśle drzewnym – przy odbiorze pyłów, trocin, zrębek.

Można je spotkać również w przemyśle spożywczym – przy dozowaniu objętościowym produktów pylistych, ziarnistych i rozdrobnionych. Ponadto również w przemyśle chemicznym- substancje pyliste i proszkowe.

Dozowniki celkowe mają charakterystyczne cechy. Wśród nich wymienić można między innymi prostą budowę, minimalne prace konserwacyjne, bezawaryjne użytkowanie, szczelne zamknięcie zbiornika pyłu, odseparowanie ciśnieniowe instalacji oraz dozowanie materiału.

Dozowniki celkowe w głównej mierze wykonywane są ze stali nierdzewnej. Składają się między innymi z korpusu, wirnika oraz napędu. Korpus posiada cylindryczną konstrukcję od góry. Natomiast od dołu wyposażony jest w króćce o wymiarach 160/160 mm zakończone kołnierzem. Boki zaślepione są kołnierzami. Ponadto do boków przymocowane są napęd oraz obudowa łożyska. Mówiąc o wirniku należy wspomnieć, iż jest to element roboczy dozownika celkowego. Wyposażony jest w osiem przegród. Dzięki temu wpływa na dużo lepsze zamknięcie oraz bardziej równomierne dawkowanie. Napęd dozownika celkowego to motoreduktor, który posiada zmienną prędkość obrotową.

Działanie dozownika polega na następującym schemacie: materiał sypki wypada ze zbiornika przez otwór wylotowy. Następnie przemieszcza się w celkach pomiędzy łopatkami wirnika. Przemieszczenie odbywa się w kierunku otworu wylotowego.
Wspominając o wykorzystaniu dozowników celkowych należy zwrócić uwagę, iż można je zastosować między innymi jako filtrów workowych, silosów i cyklonów.

Na rynku istnieje wiele rodzajów oraz modelów dozowników celkowych, dlatego też przeznaczone są do realizacji bardzo różnych zadań. Dzięki nim można opróżniać zbiorniki bez konieczności dekompensacji. Należy pamiętać, iż temperatura pyłów nie można być wyższa niż 200 stopni Celsjusza. Dozowniki celkowe powinny w sposób ciągły dozować materiały sypkie oraz drobnoziarniste.